Suurlähetystön kirjasto ja lainattava materiaali - Embassy Library and Borrowing Materials

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.

Suurlähetystön kirjasto - Embassy Library

Japanin Suomen-suurlähetystössä on kirjasto, jossa voi suurlähetystön aukioloaikoina lukea sekä lainata kirjoja, CD- ja DVD-levyjä. Kirjastossa on paljon vapaasti otettavaa informaatiomateriaalia mm. Japaniin liittyvistä tapahtumista, järjestöistä, turismista sekä Japanin valtion politiikasta.
The Embassy of Japan has a library, where visitors can come during Embassy opening hours to read and borrow books, CDs and DVDs.  At the library, we also have a wide range of information material which visitors can freely take, on topics such as Japan-related events and organizations, tourism in Japan, Japanese government policies, and more.

Alla on lista lainattavista DVD-levyistä sekä Polameriana-kirjakokoelmasta. Valitettavasti listoja muista kirjoista, lehdistä tai CD-levyistä ei ole saatavilla.
Below is a list of DVDs at the Embassy, as well as a list of the Polameriana book collection.  Lists of other books, CDs, magazines and periodicals are unfortunately currently not available.

Muu lainattava materiaali - Cultural items to be borrowed

Suurlähtystöstä voi lainata materiaalia käytettäväksi japanilaista kulttuuria edistäviin tapahtumiin, esimerkiksi perinteisiä kesäkimonoita (yukata). Jos haluat lainata tätä materiaalia, ota yhteys Japanin suurlähetystön kulttuuri- ja informaatio-osastoon.
The Embassy also loans out goods which can be used to promote Japanese culture, for example traditional clothing (yukata).  If you are interested in borrowing these items, please consult the Embassy’s Cultural and PR Section.