Beginning on Monday, July 9th, 2012 Start of a New Residency Management System! Please find more information here.

Information on Changes to the Basic Resident Registration Law here.

 

Please click here for useful information on travelling or living in Japan.

Huomioithan, että lähetystö voi ottaa vastaan ainoastaan käteismaksuja euroina ja sinun tulee varata tasaraha.

 

 

 

Viisumi- ja konsuliasiat

 

Japanin Suomen suurlähetystön konsuliosaston tehtävänä on:

1. myöntää tietyin ehdoin viisumeita Japaniin matkustaville Suomen ja muiden maiden kansalaisille (tarkemmin oikealla).

2. paluulupien (re-entry permission) voimassaolon pidentäminen.


Ulkomaalaiselle voidaan pätevän syyn kuten sairauden perusteella myöntää jatkoaikaa paluuluvan voimassaoloon.

3. myöntää todistuksia ulkomaalaisille.


a) Poliisitodistus
Todistus henkilölle, joka on asunut Japanissa ja tarvitsee tämän todistuksen esimerkiksi adoptiota tai maahanmuuttoa varten.

 

Poliisitodistusta anottaessa tulee huomioida, että sen laativat Japanin poliisiviranomaiset asianomaisen sormenjälkiin perustuvan tutkimuksen pohjalta. Poliisitodistuksen hakuprosessi kestää vähintään 2 kuukautta, joten toivomme, että varaatte sitä varten riittävästi aikaa.

b) Todistus japanilaisesta ajokortista
Todistus ulkomaalaisille, joilla on japanilainen ajokortti. Ajokortin tulee olla voimassa.

4. järjestää konsulipalveluita Japanin kansalaisille.


a) Passit

b) Perherekisteri
syntymä
avioliitto
ero
kuolema
adoptio
lapsen tunnustaminen
perherekisteriin kirjaus
sukunimen vaihto avioliiton tai eron myötä
kansalaisuuden valinta

c) Todistuksia Japanin kansalaisille
testamentti
merimiessopimus
kansalaisuus
asuinpaikka
virkatodistus (syntymä, avioliitto, kuolema)
ammatti
käännöksen oikeellisuus
leima tai allekirjoitus (virallinen, muut)
tuhkauurna
alkuperä
japanilaisen rahdin purku ulkomailla
lista laivan jätetyistä henkilökohtaisista esineistä
navigointiraportti
muu todistus (esim. japanilainen ajokortti)

d) Turvallisuustiedotus Japanin kansalaisille
Ulkoministeriön tiedotukset ja varoitukset matkailijoille
Tiedotteet ulkomailla asuville japanilaisille

5. Suomessa asuvien japanilaisten rekisteröinti
Rekisteröintikaavakkeita on saatavilla suurlähetystöstä.

 

Viisumeista 


Huomatus!
Alla olevat tiedot ovat OHJEELLISIA ja voivat muuttua. Suosittelemme, että asiakkaamme tarkistavat ajankohtaiset tiedot soittamalla konsuliosastollemme (puh. 09-6860200) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen consular@hk.mofa.go.jp

 

Suomen kansalaisten viisumivapaus

 

Suomen ja Japanin välisen viisumivapaussopimuksen mukaan Suomen kansalaiset voivat matkustaa lyhytaikaisesti Japaniin ilman viisumia (ks. alla lyhytaikainen oleskelu) esimerkiksi turistimatkalle tai liikeneuvotteluihin. Oleskelu ei kuitenkaan saa ylittää kolmea kuukautta (ts. 90 vuorokautta).

Viisumivapaus koskee vain Suomen kansalaisia. Ulkomaalaisen, joka on naimisissa suomalaisen kanssa, on syytä tarkistaa oma mahdollinen viisumivapautensa etukäteen suurlähetystöstä.


Lista maista joilla on viisumivapaussopimus Japanin kanssa:

http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html#list


On tärkeä huomata, että viisumisäännökset vaihtelevat maittain. Esimerkiksi "working holiday" ohjelma, jonka turvin eräiden maiden nuoret voivat työskennellä lyhytaikaisesti Japanissa ilman viisumia, EI KOSKE SUOMEN KANSALAISIA. Työskennelläkseen Japanissa suomalaiset tarvitsevat AINA viisumin.

 

Lyhytaikainen oleskelu (paitsi työ)

 

Lyhytaikainen oleskelu tarkoittaa alle 90 vuorokauden kestävää matkaa, jonka tarkoituksena on tutustuminen nähtävyyksiin; toipuminen sairaudesta; vierailu sukulaisten tai tuttavien luona; osallistuminen amatööritasolla urheilutapahtumiin; liikematka (markkinatutkimus, suhdetoiminta, liikeneuvottelut, sopimusten allekirjoittaminen, jälkimarkkinointi) sekä muut vierailut.

 

Työ ja pitkäaikainen oleskelu

 

Jos ulkomaalainen, esimerkiksi suomalainen, haluaa matkustaa Japaniin muussa tarkoituksessa kuin edellä on määritelty (lyhytaikainen oleskelu), hän tarvitsee jonkin työviisumeista, yleisistä viisumeista tai muista määritellyistä viisumeista. Vain työviisumin haltija voi työskennellä Japanissa. Yleisimmin työ Japanissa tarkoittaa pitkäaikaista työsuhdetta Japanissa toimivaan ulkomaiseen yhtiöön; työtä japanilaisessa yrityksessä, joka tarvitsee ulkomaista ammattitaitoa tai tietoa ulkomaista; viihde-esiintymistä kuin konsertteja, teatteriesityksiä tai osallistumista urheilukilpailuihin sekä opetustyötä kuten vieraiden kielten opettamista.

Viisumi tarvitaan myös pitkäaikaiseen oleskeluun kuten japanilaisessa korkeakoulussa opiskeluun tai työharjoitteluun. Viisumi pitkäaikaiseen oleskeluun Japanissa voidaan myöntää myös Japanin kansalaisten tai Japanissa pitkään asuvien perheenjäsenille.


Pääsääntöisesti anottaessa viisumia  työtä tai pitkäaikaista  oleskelua varten Japanin suurlähetystöstä Helsingissä hakijalla tulee olla Certificate Of Eligibility-todistus, joka anotaan Japanissa ulkomaalaisvirastosta etukäteen.

Pitkäaikainen oleskelu


http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/long/index.html

 

Viisumihakemuskaavake voidaan tulostaa TÄSTÄ.

 

Ole hyvä ja tarkista hakuprosessin yksityiskohdat sekä lista hakemukseen tarvittavista liitteistä konsuliosastolta.


Kuinka kauan viisumin myöntäminen kestää?


Aika viisumin hakemisesta sen myöntämiseen vaihtelee hakemuksesta riippuen. Jos hakemus voidaan käsitellä suurlähetystössä (eikä sitä tarvitse siirtää ulkoministeriöön Tokioon), prosessi kestää yleensä 1-3 viikkoa.

Jos hakemus joudutaan siirtämään ulkoministeriöön, sen käsittely voi venyä useisiin kuukausiin. Viisumin hakuun on siis syytä varata runsaasti aikaa.

Hakijan on syytä aina ottaa yhteyttä suurlähetystöön.