Opiskelu Japanissa ja suurlähetystön kautta haettavat apurahat

 

 

The Japan Foundationin apurahat ovat hettavina 1.12.2016 mennessä (poikkeuksina ohjelmat "Performing Arts Japan" 31.10.2016 ja "Support Program for Translation and Publication on Japan" 20.11.2016). Kattava lista säätiön ohjelmista sekä hakulomakkeet saatavana Japan Foundationin kotisivuilta osoitteesta http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html

 

 

 

Opiskelu Japanissa 

 

Suomalaisella opiskelijalla on monia mahdollisuuksia opiskella Japanissa. Tärkeintä on järjestää rahoitus, sillä japanilaisten yliopistojen lukukausimaksut ovat korkeita. Asiakaspalvelussamme voi tutustua esimerkiksi seuraaviin oppaisiin:

* Japanese Colleges and Universities
* Japanese Universities: Graduate Programs for Foreign Students
* Vocational Colleges in Japan
* Japanese Language Institutes in Japan
* Scholarships for Foreign Students in Japan
* Housing and Dormitories for Students from Abroad

* Graduate Schools, Universities, Professional Training Colleges and Japanese Language Schools in Japan Guide

 

 

Katso nämä linkit kun suunnittelet opintoja Japanissa

 

7.4.2016 CIMO:ssa pidetty esitys "Opiskelemaan Japaniin":

http://cimo.adobeconnect.com/p25p9w66w2t/

 

 

Jasso

 

(http://www.jasso.go.jp/index_e.html)

 

 

Jasso:n sivuilta löytyy mm:

 

kätevä hakukone yliopistojen etisimiseen

 

Student Guide to Japan -opas

 

Study

 

Lista ulkomaalaisille tarjolla olevista apurahoista

 

Study

 

 

Study in Japan

(http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/en/)

 

 

Study

 

(http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html)

 

 

 

 

Japan Study Support

http://www.jpss.jp/en/

 

-> Korkeakoulujen hakukone

http://www.jpss.jp/en/univ/

 

-> Stipendien hakukone

http://www.jpss.jp/en/scholarship/

 

 

 

 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

 

Study in Japan

 

Japanin opetusministeriön (MEXT: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) kotisivuilta löytyy tietoja Japanin koulujärjestelmästä ja koulutuspolitiikasta.

 

Study

International Research Center for Japanese Studies

Study in Japan

The Japan Center for International Studies 

 

 

 

 

SUURLÄHETYSTÖN KAUTTA HAETTAVAT APURAHAT 

 

Alla on yleisluontoinen kuvaus niistä apurahoista ja ohjelmista, joita voi anoa Japanin Suomen suurlähetystön kautta.

Hakuajat voivat vaihdella ja ne on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ottamalla suoraan yhteyttä suurlähetystöön.

Lähes kaikki apurahat on käyttötarkoitukseltaan määrättyjä. Suurlähetystön kautta ei valitettavasti voi anoa rahoitusta vapaamuotoisesti.

Käytännössä se tarkoittaa, että suurlähetystön kautta ei voi anoa rahoitusta yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen väliseen suoraan opiskelijavaihtoon,

työharjoitteluun eikä lyhyisiin konferenssimatkoihin. Myöskään suora opiskelijavaihto ei kuulu suurlähetystön kautta haettavien apurahojen piiriin.

Vain Suomen kansalaiset voivat hakea apurahojamme. Vastaavasti Suomen kansalaiset eivät voi anoa apurahoja

muissa maissa sijaitsevissa Japanin suurlähetystöissä.


Kaikkiin kysymyksiin vastaa suurlähetystön kulttuuri- ja informaatio-osasto:


Japanin suurlähetystö
Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki
p. 09-6860200, fax. 09-6927923, culture(AT)hk.mofa.go.jp

 

 

 

1. Japanin opetusministeriön (MEXT) apurahat:

 

 

a. Research Student Scholarship


Apuraha on tarkoitettu jatko-opintoihin tai tutkimustyöhön japanilaisessa yliopistossa. Tieteenala on vapaa. Apurahan kesto on hakijan valinnan mukaan puolitoista tai kaksi vuotta ja se alkaa joko seuraavan vuoden huhtikuussa (2 vuotta) tai lokakuussa (1,5 vuotta). Apurahan saajat valitaan suurlähetystössä järjestettävän japanin kielen kokeen ja haastattelun perusteella. Apuraha kattaa matkat Japaniin, lukukausimaksut sekä kuukausittaisen stipendin, jonka suuruus on noin 150 000 jeniä.

Hakuaika päättyi 1.6.2016.

 

Perusvaatimukset:
* Suomen kansalaisuus
* alempi akateeminen tutkinto tai AMK-tutkinto 
* hyvä englannin ja/tai japanin kielen taito
* hakija on syntynyt 2.4.1982 tai sen jälkeen


b. Undergraduate Student Scholarship


Apuraha on tarkoitettu perustutkinnon (Gakushi) suorittamiseen japanilaisessa yliopistossa. Tieteenalat: humanistiset tieteet sekä yhteiskunta- ja luonnontieteet. Apurahan kesto on hakijan tieteenalasta riippuen 5 tai 7 vuotta ja se alkaa seuraavan vuoden huhtikuussa. Apurahan saajat valitaan suurlähetystössä järjestettävän kokeen ja haastattelun perusteella. Apuraha kattaa matkat Japaniin, lukukausimaksut sekä kuukausittaisen stipendin, jonka suuruus on noin 123 000 jeniä.

Hakuaika päättyi 1.6.2016.

 

 Perusvaatimukset:
* Suomen kansalaisuus
* hakija on syntynyt 2.4.1995 - 1.4.2000
* peruskoulun ja lukion tai ammatillisen koulutuksen oppimäärä (yhteensä 12 vuotta)

 

c. Japanese Studies Scholarship


Apuraha on tarkoitettu perustutkintoon liittyviin Japanin kielen ja kulttuurin opintoihin japanilaisessa yliopistossa. Apurahan kesto on yksi vuosi ja se alkaa saman vuoden lokakuussa. Opinnot voidaan suorittaa vain Japanin opetusministeriön valitsemissa yliopistoissa, joista on luettelo suurlähetystössä ja kotisivuilla. Apurahan saajat valitaan suurlähetystössä järjestettävän japanin kielen kokeen ja haastattelun perusteella. Apuraha kattaa matkat Japaniin, lukukausimaksut sekä kuukausittaisen stipendin, jonka suuruus on noin 117 000 jeniä.

Hakuaika päättyi 12.2.2016. 

 

Perusvaatimukset:
* Suomen kansalaisuus
* oltava kirjoilla Japanin kielen ja kulttuurin opiskelijana suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
* hyvä japanin kielen taito
* hakijan ikä: syntynyt välillä 2.4.1986 ja 1.4.1998

 

 

Huom! Japanin opetusministeriön apurahojen hakuun liittyy pääsykokeet. Vanhoja pääsykokeita luettavissa osoitteessa:  http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0307e.html#2

 

 

2. Japan Foundationin apurahat: JF

 

The Japan Foundation -säätiö myöntää tukea erilaisiin hankkeisiin, jotka edistävät Suomen ja Japanin välistä tiede- ja kulttuurivaihtoa. Hakuaika kaikkiin ohjelmiin päättyy yleensä loka-joulukuun vaihteessa. Vuonna 2016 haku päättyy muutamia poikkeuksia lukuunottamatta 1.12.2016. Hankkeen on toteuduttava seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivän ja sitä seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivän välisenä aikana (japanilainen kirjanpitovuosi). Tukea ei voi anoa jälkikäteen.

 

Kattava lista säätiön ohjelmista sekä hakulomakkeet saatavana Japan Foundationin kotisivuilta osoitteesta http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html

 

 

Säätiön ohjelmia ovat mm.:

 

Huom! Alla mainittuja ohjelmia voivat hakea vain järjestävä instituutio Suomessa, eivät yksityishenkilöt. Esimerkiksi taiteilija ei itse voi anoa tukea omien töidensä näyttelylle vaan tukea voi anoa näyttelyn järjestävä instituutio (museo, galleria, taideseura, tms.) siinä maassa, missä näyttely järjestetään.

 

I Arts and Cultural Exchange


* Exhibitions Abroad Support Program (Q-EAS): Japanilaisen taiteen näyttelyyn Suomessa

* Performing Arts Japan for Europe (QU-PAJE): Japanilaisen esittävän taiteen esittelyyn Suomessa (Huom! Hakuaika 30.10.2016)
* Support Program for Translation and Publication on Japan (Q-TPS): Kustantajille japanilaisen kirjallisuuden kääntämiseksi ja julkaisemiseksi (Huom! Hakuaika 20.11.2016)

 

II Japanese-Language Education Overseas


* Support Program for Organizations in Japanese-Language Education (Grants) (JN-FK): Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille japaninkielen opetukseen

* Training Program for Teachers of the Japanese-Language (Long-Term/Short-Term (specail quota for Japanese descendants)/Specific Theme/Project-based): japaninkielen jatkokoulutusta japaninkielen opettajille


III Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange


* Grant Program for Intellectual Exchange Conference (RIE-RC): tukea konferenssien järjestämiseen yliopistoille, tutkimuslaitoksille, kansalaisjärjestöille

* Grant Program for Japanese Studies Projects (RJS-KP): tukea Japanin tutkimuksen projekteihin yliopistolle ja tutkimuslaitoksille

 

Yksityishenkilöille on tarjolla mm. seuraavat ohjelmat:

 

* The Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program (RJS-FW): henkilökohtainen apuraha suomalaisen tutkijan tai jatko-opiskelijan  työskentelyyn Japanissa. Tutkimusapurahoja myönnetään vain humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille.

 

* Graduate Program on Japanese Language and Culture (Master's Course, NC-GP): maisteritutkinto japaninkielen opettajille

 

* Program for Specialists in Cultural and Academic Fields (KC-G): 2 tai 6 kuukautta kestäviä japaninkielen kursseja tutkijoille, jatko-opiskelijoille, kirjastovirkailijoille, museokuraattoreille jne. Hakijoilta edellytetään vähintään japanin kielen perusteet ja opiskelijoilta vähintään kandidaatin (HuK tai YK) tasoisia opintoja.  

 

 

 

 

3. JET-Ohjelma:

 

JET -ohjelma (Japan Exchange and Teaching Programme) perustettiin vuonna 1987 ja sen tarkoituksena on edistää Japanin kansainvälistymistä paikallistasolla. Ohjelman toteutuksesta vastaa Japanin valtion ohella paikallisia viranomaisia edustava CLAIR (Council of Local Authorities for International Relations). Ohjelman kautta Japaniin on saapunut tuhansia nuoria kymmenistä eri maista. Suurin osa heistä on opettanut englantia tai muita kieliä japanilaisissa kouluissa. JET -ohjelma kestää vuoden ja se voidaan uusia kaksi kertaa (siis yhteensä enintään kolme vuotta). JET -osallistujille on kolme kategoriaa:

* ALT (Assistance Language Teacher) = avustava vieraan kielen opettaja (englanti, ranska, saksa, kiina, korea)
* CIR (Coordinator for International Relations) = paikallishallinnon avustaja
* SEA (Sports Exchange Advisor) = urheiluvalmentaja

Pohjoismaista vain Suomi kuuluu JET -ohjelman piiriin. Maastamme on valittu vuosittain muutama osallistuja vieraan kielen opettajiksi (englannin), paikallishallinnon avustajiksi tai talviurheilulajien valmentajiksi. Suomalaisten kokemukset ovat olleet hyviä ja monet ovat uusineet sopimuksensa.

Suomessa JET -ohjelmaan ei ole mitään yleistä hakua, ja siksi tarjolla olevat paikat vaihtelevat suuresti vuosittain.Avoimista paikoista voi alkaa kysellä helmikuussa. Vuonna 2016 haussa on yksi CIR-paikka, jonka haku päättyi 4.3.2016. Päätökset tehdään yleensä toukokuun lopulla ja ohjelma käynnistyy elokuun alussa. JET -ohjelmasta kiinnostuneet voivat myös jättää yhteystietonsa suurlähetystöön mahdollista yhteydenottoa varten. On tärkeä huomata, että Suomessa haku JET-ohjelmaan tapahtuu vain Japanin Suomen suurlähetystön kautta, ja että vain Suomen kansalaiset voivat hakea kauttamme ohjelmaan.Lisätietoja JET -ohjelmasta saa CLAIRin kotisivuilta:

 

JET

 

 

 

 

MUITA APURAHOJA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA:

 

**********************
Yliopistojen omat ohjelmat ja apurahat

Monet japanilaiset korkeakoulut tarjoavat ohjelmia ja apurahoja ulkomaalaisille opiskelijoille.

Tietoa näistä ohjelmista löytyy yliopistojen omilta kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä koulun kansainvälisten asioiden toimistoon.

 

Hokkaidon yliopisto tarjoaa ulkomaalaisille "Modern Japanese Studies Program" -ohjelmaa, joka kestää alemman korkeakoulututkinnon verran (4 vuotta). Ohjelma antaa kattavan koulutuksen Japanin kieleen ja kulttuuriin, joten valmistumisen jälkeen opiskelijoilla on laajat mahdollisuudet suuntautua eri aloille kuten kaupalliselle alalle, tutkimukseen/koulutusalalle, journalismiin, matkailulalalle, kääntäjäksi jne. Ennen varsinaisen ohjelman alkamista opiskelijat, joilla ei ole riittävää japanin kielen taitoa, voivat osallistua 6 kuukauden mittaiselle kielen peruskurssille. Lukukausimaksun helpottamiseksi opiskelijoilla on mahdollisuus hakea apurahaa yliopistolta.

Lisätietoja Hokkaidon yliopiston kotisivuilta http://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/

 

Tokion yliopisto on aloittanut PEAK-ohjelman, joka tarjoaa ulkomaalaisille opiskelijoille tutkinto-opintoja englanniksi. Opintoja varten on mahdollista hakea opintomenestykseen perustuvaa apurahaa neljäksi vuodeksi. Lisätietoja PEAK-ohjelman kotisivuilta: http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/index.html

 

***********************

Nichibunken

International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken) hakee tutkijoita seuraaviin ohjelmiin: 


"Visiting Research Scholar Fellowship 2016-2017"
"Visiting Research Scholar (Team Research Organizer) 2017-2018"
Molempien tiedot löytyvät sivulta:
http://research.nichibun.ac.jp/en/employment/team.html

 

************************************

EUJPN

The EU-Japan Centre for Industrial Cooperation 

 

************************************

Vulcanus

Vulcanus-ohjelma tarjoaa teknisten alojen harjoittelupaikkoja Japanissa eurooppalaisille opiskelijoille. Hakuaika päättyy yleensä tammikuussa.

 

************************************

Canon

 

The Canon Foundation in Europe grants up to 15 Research Fellowships annually to highly qualified European and Japanese researchers.

Candidates should hold a doctorate or at least a Master’s degree. They are eligible during the ten-year period following the successful completion of their Ph.D or MA degree. Extensions to the ten-year rule are possible in principle in case of exceptional circumstances which should be explained in the application and supporting documents are required. Non-nationals have to have a permanent citizenship in either Europe or Japan.

The European Fellowship holders pursue a period of research in Japan whereas the Japanese Fellows do their research at host institutions in Europe. The Fellowships are awarded for periods of a minimum three months and maximum of one year. Applications for Research Fellowships in all fields of research are welcome.

The aim of the Foundation is to contribute to international understanding, in particular between Europe and Japan.

The annual deadline is 15 September.

We invite you to click on the following link to our website for the latest version of the digital bulletin which can be printed and distributed to interested departments and persons: http://www.canonfoundation.org/_images/_bulletin/CFE_2011_bulletin.pdf

 

We also attach the poster should you require extra copies or find it useful to place it on a digital bulletin board at your institution.

 

Should you not wish to receive any further information, please let us know at foundation@canon-europe.com mentioning your full e-mail address details as used by us. In this case and if possible, please send us the address details of the department in your organisation which distributes this kind of information.

Please check our website for the most up-to-date conditions and for application forms and other information at www.canonfoundation.org or contact the Secretariat at:

Canon Foundation in Europe
Postbus 2262
1180 EG Amstelveen
The Netherlands
Tel. +31(0)20 545 8934
Fax. +31(0)20 712 8934
E-mail: foundation@canon-europe.com
www.canonfoundation.org

 

************************************

Toshiba International Foundation scholarships

http://www.toshiba.co.jp/about/tifo/eng/

 

************************************

 

Hosei

http://www.hosei.ac.jp/ic/en/research/hif/

 

************************************


Matsumae

The Matsumae International Foundation (tutkijoille)

 

************************************


FinNichi

Suomalais-Japanilaisen Yhdistyksen Ramstedt-rahaston apurahat sekä Tokiossa toimivan Japanilais-Suomalaisen -yhdistyksen Chujo Watanabe apuraha

opiskeluun tai tutkimuksentekoon Japanissa. Molemmista lisätietoja Suomalais-Japanilaisesta yhdistyksestä.

 

************************************

JEC

The application period for Japanese fiscal year 2017 is 01.08. to 30.09.  All applications must be sent directly to the grant organization by mail.  Any queries regarding the grant should be sent directly to the grant organization by email, in English or Japanese: jec-fund@osaka21.or.jp Application guidelines and forms can be downloaded from 01.07. at the following link: https://www.osaka21.or.jp/jecfund/en/contents/004_appli/index.html

 

************************************

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Apurahoja myönnetään kerran vuodessa. Hakuaika on 01.01 – 28.02.

Hakemuksia voivat jättää yksityiset henkilöt, ryhmät, yritykset, laitokset ja organisaatiot.

Säätiö myöntää tukea tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun lääketieteen, humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden, tekniikan sekä taiteen alalla.

 

Hakemukset lähetetään osoitteella:

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
PL 134, 00251 Helsinki

 

Hakulomakkeet ja lisätiedot: www.sjsf.se

Lisätietoja: info(AT)sasakawa.fi / sasakawa(AT)kolumbus.fi

 

************************************

IUC Nippon Foundation Fellowship Program

Inter-University Center (IUC) for Japanese Language Studies in Yokohama, Japan, has recently announced that they will open the application from European countries to the Nippon Foundation Fellows Program.  This fellowship program aims to support graduate students of Japan Studies Phd courses to join IUC's 10 months intensive Japanese language training program.  You may find more details about this program in the following website; https://web.stanford.edu/dept/IUC/cgi-bin/programs/nippon-foundation.php

 

************************************

CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

CIMOn kautta voi hakea Urasenke-teeseremonia koulun apurahoja (Kansai Japan-Finland Society Fellowship).

 

************************************


AKA

Suomen Akatemian hakuilmoituksen Japania käsittelevät rahoitusmahdollisuudet http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Nyt-haettavana/

 

************************************

Tekes

************************************


Katso myös suomalaiset säätiöt ja rahastot:

Suomen ylioppilaskuntien liiton apurahaopas