Japan Day 2021 Business Seminaari

2021/12/8
Virtuaalinen Japan Day 2021 Business seminaari järjestettiin yhteistyössä
Japanin suurlähetystön, Business Finlandin, Ulkoministeriön, Työ- ja
elinkeinoministeriön sekä Suomalais-Japanilaisen Kauppakamarin kanssa
26.11.2021.
 
Seminaarin alkajaisiksi suurlähettiläs Murata lausui alkusanat, jonka jälkeen
kestävään kehitykseen ja vihreään talouteen liittyvät yritykset saivat
puheenvuoronsa. Takeda Pharmaceutical Company:n johtaja, Masato Iwasaki
piti esitelmänsä aiheesta “Purpose-led Sustainability - Committed to Patients,
People and Planet”, liittyen yrityksen lähestymistapaan kohti kestävää kehitystä
ja hiilineutraalisuutta, sekä mahdollisuuteen yhteistyöstä suomalaisten yritysten
kanssa.
 
Kysymysten ja vastausten jälkeen Jetron Lontoon toimiston ja Marubenin
Helsingin toimiston edustajat pitivät esitelmänsä. Tämän jälkeen japanilainen ja
suomalainen kasvuyritys, Hap ja Paptic, pitivät omat esitelmänsä. Seuraavaksi
yleisö sai vastauksensa polttaviin kysymyksiinsä puhujilta esimerkkien
avustuksella. Tämän seminaarin odotetaan edistävän uutta yhteistyötä
japanilaisten ja suomalaisen yritysten välillä sekä lisäävän maiden välistä
kanssakäyntiä.