Viisumi- ja konsuliasiat

2021/12/2

HUOMIO!

 • Yhtenä toimenpiteenä koronaviruksen (COVID-19) leviämisen estämiseksi, Japaniin pääsy on toistaiseksi kielletty kaikista maista ja kaikilta alueilta (Suomi mukaan luettuna) paitsi tilanteissa, joissa vallitsevat erityisen poikkeukselliset olosuhteet.
 • Tällä hetkellä kaikki Japaniin matkustavat (paitsi japanin kansalaiset) tarvitsevat viisumin, koska viisumivapaussopimukset ovat keskeytettynä koronaepidemian takia. Lisäksi myös uusien viisuminen myöntäminen on keskeytetty.
 • Lisätietoja löydätte Japanin ulkoministeriön kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä Japanin suurlähetystön konsuliosastoon: consular(at)hk.mofa.go.jp
 • Maahantulo- ja oleskelulupaprosesseihin ( esim. re-entry ja special re-entry)  liittyviä asioita voi tiedustella "Immigration Information Centers".
  +81-3-5796-7112 ( arkisin 8:30 - 17:15 Japanin aikaa )
  info-tokyo@i.moj.go.jp
  Asiakaspalvelun kielet: japani, englanti
 • Japaniin saapumiseen liittyvistä karanteenitoimenpiteistä voi tiedustella
  "Ministry of Health, Labor and Welfare Quarantine Inquiries Hotline"
  +81-3-3595-2176 ( joka päivä 9:00 - 21.00 Japanin aikaa)
  Asiakaspalvelun kielet: japani, englanti

Tärkeä ilmoitus viisumirajoituksista

1.12.2021 Covid-19:n Omicron-variantin leviämisen huomioon ottaen Japanin hallitus päätti edelleen tiukentaa rajaturvatoimia uusia koronavirustartuntoja vastaan ​​ottamalla käyttöön lisätoimenpiteitä seuraavasti:

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa  2.12.2021 kello 0.00 (JST) joulukuun 2021 loppuun asti.

Kaikki viisumiluokat paitsi "(D) as Diplomat" ja viisumit sellaisissa luokissa kuin "(S)Spouse or Child of Japanese National” ja "(S) Spouse or Child of Permanent Resident", jotka on myönnetty Japanin diplomaattisessa edustustossa kaikissa maissa/alueilla 1. joulukuuta 2021 mennessä on väliaikaisesti peruutettu.
 

Ulkomaan kansalaisten maahantulosäännöksiä on kevennetty

Tämä lievennys on toistaiseksi keskeytetty 30. marraskuuta alkaen.

Nykyisten maahantulorajoitusten mukaan hakijat, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin: Spouse or Child of Japanese National, Spouse of Permanent Resident, puoliso tai lapsi sellaiselle ulkomaan kansalaiselle, jonka viisumiluokka on ” Long term Residence” ja joutuu olemaan erossa perheestään, ”Diplomat” ja ” Official” ovat oikeutettuja anomaan viisumia. Viisumiluokkaan ” Temporary visitor” kuuluvia hakemuksia ei voida ottaa vastaan vaikka hakija olisi Japanin kansalaisen puoliso tai lapsi.


8.11.2021 alkaen ulkomaalaisten maahantulosäännöksiä on kevennetty.
Seuraaviin luokkiin kuuluvat henkilöt ovat oikeutettuja anomaan viisumia:

1) Hakemus lyhytaikaista alle 3 kuukauden liikematkaa tai työtä varten (lista hakemukseen tarvittavista dokumenteista löytyy tästä)
2) Hakemus pitkäaikaista yli 3 kk oleskelua varten kun hakijalla on Certificate of Eligibility – todistus (lista hakemukseen tarvittavista dokumenteista löytyy tästä)
3) Hakemus kun henkilöllä on ”poikkeukselliset erityisolosuhteet” mukaanluettuna japanilaisen ja pysyvän oleskeluluvan omaavan henkilön puoliso ja lapset (lista hakemukseen tarvittavista dokumenteista löytyy tästä).

Hakijoiden, jotka kuuluvat luokkiin 1 ja 2, täytyy toimittaa viisumihakemuksen mukana tarkastustodistus. Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä kutsuvaan tahoon, jotta he anovat tarkastustodistuksen teille.

 

JAPANIIN SAAVUTTAESSA

Rajalla täytäntöönpantavat toimenpiteet koronaviruksen (COVID-19) leviämisen estämiseksi:
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 

1. NEGATIIVINEN COVID-19 -TESTITULOS

 • Kaikki matkustajat, myös japanin kansalaiset, joutuvat esittämään todisteen negatiivisesta testituloksesta 72 tunnin (lasketaan näytteen otosta lennon lähtöön) sisällä saadusta todistuksesta saapuessaan Japaniin.
 • Testitulostodistuksessa pitää olla merkitty todistusmallin mukaisesti kaikki tarpeellinen tieto. Ongelmien välttämiseksi lähtöselvityksessä tai rajalla suosittelemme Japanin hyväksymän testituloksen todistusmallin käyttämistä (negatiivisen testituloksen todistusmalli).
 • On ollut tapauksia, jolloin matkustaja ei ole päässyt koneeseen todistuksen puutteellisten tietojen vuoksi: testauspäivämäärän tai kellonajan puuttuminen, passinumero, testaustyyppi jne. Testitulostodistuksen tarkistuslistan ja testitulostodistuksen vaatimuslistan eli Requirements for Certificate of Testing for Entering Japan näyttäminen lääkärissä voi vähäntää näitä ongelmia.
 • Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin löytyvät täältä.
 

2. KIRJALLINEN LUPAUS

Kaikkia Japanin kansalaisia ja ulkomaalaisia, joilla on oleskelulupa, vaaditaan Japaniin saapuessaan esittämään dokumentti (löydät Written Pledge -lomakkeen täältä), jolla he kirjallisesti lupaavat noudattaa alla lueteltuja sääntöjä;
 • Pysyn karanteenissa kotona tai ilmoittamassani majoituspaikassa 14 vuorokautta saapumisestani.
 • Pidättäydyn julkisen liikenteen käyttämisestä 14 vuorokautta saapumisestani (junat, bussit, taksit, kotimaan lennot jne.)
 • Lataan ja asennan puhelimeeni COVID-19 -jäljityssovelluksen ja pidän sen aktivoituna (löydät tarkemmat tiedot sovelluksesta täältä ja usein kysyttyjä kysymyksiä täältä).
 • Ylläpidän sijaintitietoni älypuhelimeni karttasovellustoiminnon avulla ja annan pyydettäessä tiedot terveysviranomaisille.
 • Noudatan terveysviranomaisten ohjeita ja tartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten hengityssuojaimen käyttöä, käsien pesemistä, sekä ruuhkaisten ja huonosti ilmastoitujen tilojen välttämistä.
Written Pledge -lomakkeen lisäksi, täyttäkää kyselylomake ennen saapumistanne. Tallentakaa saamanne QR-koodi ja näyttäkää se karanteeniviranomaiselle saapuessanne Japaniin.

* Huomioikaa, että 14 vuorokautta Japaniin saapumisesta lasketaan maahantuloa seuraavasta päivästä.
 

3. COVID-19 -TESTI MAAHAN SAAVUTTAESSA

Kaikki maahan saapuvat, myös Japanin kansalaiset, joutuvat COVID-19 -testiin heti saavuttuaan. 

 

4.  NELJÄNTOISTA (14) PÄIVÄN KARANTEENI

Kaikki Japanin kansalaiset ja ulkomaalaiset, joilla on oleskelulupa, velvoitetaan pidättäytymään julkisen liikenteen käytöstä 14 vuorokauden ajaksi ja olemaan karanteenissa kotona tai muissa määrätyissä paikoissa 14 vuorokauden ajan, ylläpitämään sijaintitiedot sekä antamaan sijaintitiedot niitä pyydettäessä terveysviranomaisille ja/tai muille instituutioille. Heidät velvoitetaan allekirjoittamaan ja esittämään kirjallinen lupaus yllä mainittujen sääntöjen noudattamisesta. 

Seuraava toimenpide on keskeytetty toistaiseksi 1.12.2021 alkaen.

Mikäli maahantulon yhteydessä esittää voimassa olevan rokotustodistuksen 14-vuorokauden karanteeniaikaa saatetaan lyhentää. Rokotustodistuksen tulee täyttää vaatimukset (tästä löytyy lisätietoja ja tästä Q&A ).

Kirjallisen lupauksen rikkomisesta henkilö voidaan pidättää karanteeniasetuksen perusteella, ja seuraavia seuraamuksia voidaan soveltaa:
 
(i) Japanin kansalaiset: nimet ja muut tiedot, jotka auttavat tartuntojen leviämisen estämistä, voidaan julkistaa.
(ii) Ulkomaalaiset, joilla on oleskelulupa: nimet, kansalaisuudet ja muut tiedot, jotka auttavat tartuntojen leviämisen estämistä, voidaan julkistaa. Heidän oleskelulupansa voidaan kumota ja heidät voidaan karkottaa maasta ”Immigration control and refugee recognition” -lain perusteella. 

Ne henkilöt, jotka eivät esitä kirjallista lupausta, joutuvat pysymään karanteeniyksikön johtajan määräämässä paikassa (rajattu karanteenivirkailijan varaamiin majoitustiloihin) 14 vuorokautta.
 

 

1. Viisumi https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_fi/viisumeista.html

Suomalaisille ja Suomessa asuville muiden maiden kansalaisille.

HUOMIOITAVAA!
COVID -19 tilanteen aikana kaikkien Japaniin matkustavien henkilöiden täytyy anoa viisumi ennen matkaa.
Tiedot ovat ohjeellisia ja voivat muuttua.
Varaa aika etukäteen lähetystössä asiointiin.
Maksut on suoritettava käteisenä, tasarahalla.
 

2. ”Re-entry permission voimassaolon pidentäminen

Ulkomaalaiselle voidaan pätevän syyn kuten sairauden perusteella myöntää jatkoaikaa paluuluvan voimassaoloon. ( Huom! Ei koske ”Special re-entry permission”.)
 

3. Todistuksia

a) Poliisitodistus
Todistus henkilölle, joka on asunut Japanissa ja tarvitsee tämän todistuksen työskennelläkseen Suomessa lentokentällä tai ala-ikäisten lasten kanssa. Jos todistusta anotaan muihin tarkoituksiin esim. adoptiota tai maahanmuuttoa varten asiakkaan täytyy varautua toimittamaan lisäselvityksiä; lainkohta sekä viranomaisen vaatimus, joista ilmenee poliisitodistuksen tarpeellisuus. Poliisitodistusta anottaessa tulee huomioida, että sen laativat Japanin poliisiviranomaiset asianomaisen sormenjälkiin perustuvan tutkimuksen pohjalta. Poliisitodistuksen hakuprosessi kestää vähintään 2 kuukautta, joten toivomme, että varaatte sitä varten riittävästi aikaa.

b) Todistus japanilaisesta ajokortista
Todistus voimassaolevan japanilaisen ajokortin tiedoista.
 

4. Konsulipalveluita Japanin kansalaisille

a) Passi

b) Perherekisteri
Syntymän, avioliiton, avioeron, kuoleman, adoption, lapsen tunnustamisen tai nimen muutoksen kirjaaminen perherekisteriin.

c) Todistuksia Japanin kansalaisille.
Esimerkiksi syntymätodistus, esteettömyystodistus, avioliittotodistus, asuinpaikkatodistus, allekirjoitustodistus tai käännöksen oikeaksi todistaminen.

d) Turvallisuustiedotus Japanin kansalaisille
Japanin ulkoministeriön tiedotteet matkailijoille.
Tiedotteet ulkomailla asuville japanilaisille. 
 

5. Yli 3kk ulkomailla asuvien japanilaisten rekisteröinti

Rekisteröinti tehdään Japanin ulkoministeriön palvelusivuston kautta:
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/