Suurlähettiläs Fujimuran vierailu Ouluun

2022/9/16
Suurlähettiläs Fujimura, lähetystösihteeri Miura ja lähetystösihteeri Ogawa vierailivat 1.-2. syyskuuta Oulussa vaihtamassa näkemyksiä Oulun kaupungin ja BusinessOulun kanssa sekä tapaamassa Oulun suomalais-japanilaista yhdistystä. He tutustuivat myös huipputeknologian tutkimus- ja kehitystyöhön, mm. tieto- ja viestintätekniikassa. Lisäksi he keskustelivat Oulun seudulla asuvien japanilaisten kanssa.
 

1 Keskustelut Oulun kaupungin ja BusinessOulun kanssa

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mirja Vehkaperän, BusinessOulun asiakkuudet-yksikön päällikön Olli Löytynojan ja Stora Enson Oulun tehtaan johtajan Juha Mäkimattilan kanssa keskusteltiin muun muassa suomalais-japanilaisesta tiede- ja teknologiavaihdosta, jossa painopisteenä oli Oulu.


 

2 Keskustelut Oulun suomalais-japanilaisen yhdistyksen kanssa

Oulun suomalais-japanilaisen yhdistyksen puheenjohtajan Sanna Ruotsalaisen ja muiden henkilöiden kanssa keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta Oulussa ja maiden välisestä henkilövaihdosta. Yhdistys perustettiin vuonna 1985, ja se vietti viime vuonna 35-vuotisjuhlaansa, jota oli siirretty koronapandemian vuoksi. 


 

3 Tutustuminen huipputeknologian tutkimus- ja kehitystyöhön

  1. BusinessAsema: Valtuuskunta vieraili BusinessOulun asiakkuudet-yksikön päällikön Olli Löytynojan ja muiden opastuksella BusinessAsemassa, Business Oulun ylläpitämässä työnhakijoiden, nuorten ja yrittäjien verkostoitumiseen tarkoitetussa yhteisötilassa.
  2. PrintoCent: Valtuuskunta tutustui PrintoCentin johtajan Satu Väinämön opastuksella tuotantolaitokseen ja vaihtoi näkemyksiä suhteista ulkomaisiin, myös japanilaisiin, yrityksiin. PrintoCent on VTT:n, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulu Innovation Oy:n vuonna 2009 perustama painotekniikan innovaatiokeskus.
  3. Oulun ammattikorkeakoulu: valtuuskunta tutustui Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja Sami Niemelän ja muiden opastuksella Business Corneriin ja Oulu Game Labiin.
  4. Oulun yliopisto: Oulun yliopiston innovaatiokeskuksen johtaja Jouko Uusitalo antoi valtuuskunnalle yleiskatsauksen innovaatiokeskuksesta. Oulun yliopiston 6G-lippulaivahankkeen yhteiskuntasuhdepäällikkö Iina Peltonen esitteli valtuuskunnalle 6G-tutkimusta ja tulevaisuuden näkymiä. Osallistujat vaihtoivat näkemyksiä 6G-tutkimuksen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi Yokohaman kansallisen yliopiston satelliittitoimiston Euroopan osaston jäsen Shiho Kaneko kertoi Japanin kanssa toteutettavan opiskelijavaihdon nykytilanteesta.
  
  1. Nokia Oulu: Nokian Oulun yksikön johtajan Jarkko Pyykkösen johdolla valtuuskunta vieraili tutkimus- ja kehityslaitoksissa sekä vaihtoi mielipiteitä langattoman viestintäteknologian kehityksen nykytilasta keskittyen 5G:hen.
  2. OuluHealth Lab: Valtuuskunta vieraili Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja tutustui OuluHealth Labiin muun muassa testaustoiminnan päällikön Timo Alalääkkölän opastuksella.
  3. ROHM Semiconductor GmbH: Oulussa sijaitsevassa japanilaisessa ROHM Semiconductor GmbH:ssa ROHM:n Saksan toimiston johtaja Shigehiro Okamoto ja muut antoivat yleiskatsauksen yrityksen tutkimus- ja kehitystyöstä. ROHM perustettiin Kiotossa, Japanissa. Se on elektroniikkakomponenttien valmistaja, jonka toiseksi eurooppalaiseksi kehitystukikohdaksi perustettiin vuonna 2014 Oulun toimipiste.