Tapaaminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenten kanssa

2024/5/31

Suurlähettiläs Okada kutsui 28. toukokuuta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet suurlähettilään residenssiin keskustelemaan valiokunnan maaliskuisen Japanin-vierailun tuloksista ja muista kysymyksistä. Läsnäolijat olivat samaa mieltä siitä, että Suomella ja Japanilla on monia yhteisiä haasteita, kuten alhainen syntyvyys ja ikääntyvä väestö, ja että molemmille maille on hyödyllistä vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistyötä.