Community Core Leaders Development Program -osallistujien vierailu suurlähetystöön

Japanin hallituksen kansainvälisen nuorisoyhteistyöhankkeen Community Core Leaders Development Program -ohjelman japanilaiset osallistujat vierailivat suurlähetystössä 18. marraskuuta.
 
Ohjelmaan osallistuneet yhdeksän nuorta vierailivat Suomessa 15.-24. marrraskuuta. He edustivat julkisia toimielimiä ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja nuorisoalan ongelmiin. Suomessa delegaatio vieraili muun muassa nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:ssä, opetus- ja kulttuuriministeriössä ja Tampereen yliopistolla tutustumassa ja keskustelemassa Suomen edistyksellisestä lasten- ja nuorten opetuksesta, hyvinvoinnista ja yrittäjyyskasvatuksesta.
 
Community Core Leaders Development Program -ohjelma on Japanin hallituksen järjestämä kansainvälinen nuorisoyhteistyöhanke, jossa pyritään nostamaan erilaisten ihmisten kyvyt esiin niin yksilöinä kuin yhteiskunnan osana ja rakentamaan toisiaan tukeva inklusiivinen yhteiskunta. Japanin vanhus-, vammais- ja nuorisoalojen ongelmiin ratkaisuja etsiviä nuoria ammattilaisia on lähetetty näillä aloilla innovatiivisia esimerkkitapauksia tarjoaviin maihin vuodesta 2016 lähtien. Hanke kehittää nuorten ammattilaisten kykyä löytää ratkaisuja näiden alojen moninaisiin ongelmiin. Tämän vuotinen delegaatio on kolmas Suomessa vieraillut nuorten ammattilaisten ryhmä; aiemmin Suomi on ollut mukana vuosina 2016 ja 2018, jolloin keskityttiin vammaisalaan.