Japan Foundationin apurahat - Japan Foundation Grants

2019/10/21
Japan Foundationin apurahat ajalle 1.4.2020-31.3.2021 ovat haettavina 2.12.2019 mennessä (poikkeuksina ohjelmat "Performing Arts Japan" 31.10.2019 ja "Support Program for Translation and Publication on Japan" 20.11.2019). Kattava lista säätiön ohjelmista sekä hakulomakkeet saatavina Japan Foundationin kotisivuilta osoitteesta
The application period for Japan Foundation grants for fiscal year 2020 is now open. The deadline is 2.12.2019 with the exception of the following programs: "Performing Arts Japan" (31.10.2019) and "Support Program for Translation and Publication on Japan" (20.11.2019). A complete list of all Japan Foundation programs and the application documents can be downloaded here:

Japan Foundationin ohjelmat

Ohjelmia instituutioille/järjestöille:

Huom! Alla mainittuja ohjelmia voivat hakea vain järjestävä instituutio Suomessa, eivät yksityishenkilöt. Esimerkiksi taiteilija ei itse voi anoa tukea omien töidensä näyttelylle vaan tukea voi anoa näyttelyn järjestävä instituutio (museo, galleria, taideseura, tms.) siinä maassa, missä näyttely järjestetään.
 

I Arts and Cultural Exchange
* Performing Arts Japan for Europe (QU-PAJ E): Japanilaisen esittävän taiteen esittelyyn Suomessa (Huom! Hakuaika 31.10.2019)
* Exhibitions Abroad Support Program (Q-EAS): Japanilaisen taiteen näyttelyyn Suomessa
* Support Program for Translation and Publication on Japan (Q-TPS): Kustantajille japanilaisen kirjallisuuden kääntämiseksi ja julkaisemiseksi (Huom! Hakuaika 20.11.2019)

II Japanese-Language Education Overseas
* Support Program for Organizations in Japanese-Language Education (Grants) (JN-FK): Oppilaitoksille ja yhdistyksille japaninkielen opetukseen
* Training Programs for Teachers of the Japanese-Language (NC-BT, NC-JT, NC-MT, NC-TT): japaninkielen jatkokoulutusta japaninkielen opettajille

III Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange
* Grant Program for Intellectual Exchange Conference (RIE-RC): tukea konferenssien järjestämiseen yliopistoille, tutkimuslaitoksille, kansalaisjärjestöille
* Grant Program for Japanese Studies Projects (RJS-KP): tukea Japanin tutkimuksen projekteihin yliopistolle ja tutkimuslaitoksille
 

Ohjelmia yksityishenkilöille:

* Program for Specialists in Cultural and Academic Fields (KC-G): 2 tai 6 kuukautta kestäviä japaninkielen kursseja tutkijoille, jatko-opiskelijoille, kirjastovirkailijoille, museokuraattoreille jne. Hakijoilta edellytetään vähintään japanin kielen perusteet ja opiskelijoilta vähintään kandidaatin (HuK tai YK) tasoisia opintoja.
* The Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program (RJS-FW): henkilökohtainen apuraha suomalaisen tutkijan tai jatko-opiskelijan  työskentelyyn Japanissa. Tutkimusapurahoja myönnetään vain humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille.
 The Ishibashi Foundation / The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art (Q-FW): tutkimusapuraha japanilaisen taiteen alalle

 

Japan Foundation Programs

Programs for organizations:

Attention!  The following programs can only be applied for by the organizing institution in Finland.  For example, an artist him/herself cannot apply for support for an exhibition, and the application must come from the organizing institution (museum, art organization, etc.)
in Finland.

I Arts and Cultural Exchange
* Performing Arts Japan for Europe (QU-PAJE): for organizers of a Japanese performing arts event in Finland (application deadline: 31.10.2019)
* Exhibitions Abroad Support Program (Q-EAS): for organizers of a Japanese art exhibition in Finland
* Support Program for Translation and Publication on Japan (Q-TPS): for publishers wishing to translate and publish Japanese literature in Finland (application deadline: 20.11.2019)

II Japanese-Language Education Overseas
* Support Program for Organizations in Japanese-Language Education (Grants) (JN-FK): for academic and other learning institutions teaching Japanese language
* Training Programs for Teachers of the Japanese-Language (NC-BT, NC-JT, NC-MT, NC-TT): further training for Japanese language teachers

III Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange
* Grant Program for Intellectual Exchange Conference (RIE-RC): to support collaborative projects such as international conferences by universities, research institutes and other non-profit organizations
* Grant Program for Japanese Studies Projects (RJS-KP): to support various Japanese studies projects implemented by universities and research institutions in Finland
 

Programs for individuals:

* Program for Specialists in Cultural and Academic Fields (KC-G): an intensive 2- or 6-month residential training course on the Japanese language
for specialists (Researchers, Postgraduate Students, Librarians, Museum Curators, etc.) who need a good command of Japanese language to conduct field work and research
* The Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program (RJS-FW): support for scholars and researchers in the field of Japanese studies to conduct research in Japan
* The Ishibashi Foundation / The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art (Q-FW): support for scholars and researchers in the field of Japanese arts