Japan Foundationin ohjelmat- Japan Foundation Programs

2021/10/11
Japan Foundationin apurahat ajalle 1.4.2022-31.3.2023 ovat haettavina 1.12.2021 mennessä (poikkeuksena ohjelma "Support Program for Translation and Publication on Japan", jonka viimeinen hakupäivä on 19.11.2021). Kattava lista säätiön ohjelmista sekä hakulomakkeet löytyvät Japan Foundationin kotisivuilta:
https://www.jpf.go.jp/e/program/index.html

The application period for Japan Foundation grants for fiscal year 2022 is now open. The application deadline is 1.12.2021 (with the exception of "Support Program for Translation and Publication on Japan", deadline 19.11.2021). A complete list of all programs and the application documents can be downloaded from the Japan Foundation's homepages:
https://www.jpf.go.jp/e/program/index.html


Hakulomakkeiden palautusosoite / Address for submitting the application documents:

Embassy of Japan 
Cultural section
Unioninkatu 20-22
00130 Helsinki
Finland

Japan Foundationin ohjelmat

Ohjelmia instituutioille/järjestöille:

Huom! Alla mainittuja ohjelmia voi hakea vain järjestävä instituutio Suomessa, eivät yksityishenkilöt. Esimerkiksi taiteilija ei voi itse anoa tukea omien töidensä näyttelylle vaan tukea voi anoa näyttelyn järjestävä instituutio (museo, galleria, taideseura, tms.) siinä maassa, missä näyttely järjestetään.

I Arts and Cultural Exchange

* Exhibitions Abroad Support Program (Q-EAS): Japanilaisen taiteen näyttelyyn Suomessa
* Support Program for Translation and Publication on Japan (Q-TPS): Kustantajille japanilaisen kirjallisuuden kääntämiseksi ja julkaisemiseksi (Huom! Hakuaika 19.11.2021)

II Japanese-Language Education Overseas
* Support Program for Organizations in Japanese-Language Education (Grants) (JN-FK): Oppilaitoksille ja yhdistyksille japaninkielen opetukseen
* Training Programs for Teachers of the Japanese-Language (NC-BT, NC-JT, NC-MT, NC-OT): japaninkielen jatkokoulutusta japaninkielen opettajille

III Japanese Studies Overseas and International Dialogue
* Grant Program for Japanese Studies Projects (RJS-KP): tukea Japanin tutkimuksen projekteihin yliopistolle ja tutkimuslaitoksille
 

Ohjelmia yksityishenkilöille:

* Program for Specialists in Cultural and Academic Fields (KC-G): 2 tai 5 kuukautta kestäviä japaninkielen kursseja tutkijoille, jatko-opiskelijoille, kirjastovirkailijoille, museokuraattoreille jne. Hakijoilta edellytetään vähintään japanin kielen perusteet ja opiskelijoilta vähintään kandidaatin (HuK tai YK) tasoisia opintoja.
* The Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program (RJS-FW): henkilökohtainen apuraha suomalaisen tutkijan tai jatko-opiskelijan  työskentelyyn Japanissa. Tutkimusapurahoja myönnetään vain humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille.
 The Ishibashi Foundation / The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art (Q-FW): tutkimusapuraha japanilaisen taiteen alalle

Japan Foundation Programs

Programs for organizations:

Attention! The following programs can only be applied for by the organizing institution in Finland. For example, an artist him/herself cannot apply for support for an exhibition but the application must be submitted by the organizing institution (museum, art organization, etc.) in Finland.

I Arts and Cultural Exchange
* Exhibitions Abroad Support Program (Q-EAS): for organizers of a Japanese art exhibition in Finland
* Support Program for Translation and Publication on Japan (Q-TPS): for publishers wishing to translate and publish Japanese literature in Finland (application deadline: 19.11.2021)

II Japanese-Language Education Overseas
* Support Program for Organizations in Japanese-Language Education (Grants) (JN-FK): for academic and other learning institutions teaching Japanese language
* Training Programs for Teachers of the Japanese-Language (NC-BT, NC-JT, NC-MT, NC-OT): further training for Japanese language teachers

III Japanese Studies Overseas and International Dialogue
* Grant Program for Japanese Studies Projects (RJS-KP): to support various Japanese studies projects implemented by universities and research institutions in Finland
 

Programs for individuals:

* Program for Specialists in Cultural and Academic Fields (KC-G): an intensive 2- or 5-month residential training course on the Japanese language
for specialists (Researchers, Postgraduate Students, Librarians, Museum Curators, etc.) who need a good command of Japanese language to conduct field work and research
* The Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program (RJS-FW): support for scholars and researchers in the field of Japanese studies to conduct research in Japan
* The Ishibashi Foundation / The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art (Q-FW): support for scholars and researchers in the field of Japanese arts