Japanin opetusministeriön (MEXT) apurahat: Undergraduate Student Scholarship

Apuraha on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon (Gakushi) suorittamiseen japanilaisessa yliopistossa humanististen, yhteiskunnallisten tai luonnontieteiden alalla. Apurahan kesto on hakijan tieteenalasta riippuen viisi tai seitsemän vuotta ja se alkaa seuraavan vuoden huhtikuussa. Apurahan saajat valitaan suurlähetystössä järjestettävän kirjallisen kokeen ja haastattelun perusteella. Apuraha kattaa matkat Japaniin, lukukausimaksut sekä kuukausittaisen stipendin, jonka suuruus on noin 117 000 jeniä.
The scholarship is meant for undergraduate studies (Gakushi) at a Japanese university in the fields of humanities, social sciences or natural sciences. The scholarship period lasts 5 or 7 years depending on the field of studies and it begins in April in the following year of the application time. The scholarship grantees will be chosen by a written academic exam and an interview organized at the Embassy. The scholarship amount covers travel expenses to Japan, tuition fees and a monthly allowance of around 117 000 yens.

Perusvaatimukset / Basic Requirements

  • Suomen kansalaisuus / Finnish nationality
  • ylioppilastutkinto / senior high school degree
  • syntynyt aikaisintaan 2.4.1995 tai sen jälkeen / born on or after 2.4.1995

Hakuaika päättyy perjantaina 31.5.2019 klo 16.30 (huom. hakupapereiden tulee olla perillä suurlähetystössä tähän aikaan mennessä).
Pääsykokeet järjestetään keskiviikkona 12.6.2019 ja haastattelut tiistaina 18.6.2019.

Hakulomakkeet tulee palauttaa alla olevaan osoitteeseen.
Application period ends on Friday 31.5.2019 at 16.30 (note: the application documents need to be at the Embassy by this time).
Written exam will be held on Wednesday 12.6.2019 and interviews on Tuesday 18.6.2019.
The application documents shall be submitted to the below address.


Embassy of Japan
Cultural Section / MEXT
Unioninkatu 20-22
00130 Helsinki
Finland