Japanin kielen opiskelu Suomessa - Studying Japanese in Finland

2024/4/23
Japania opetetaan ympäri Suomea lukuisissa lukioissa, kansalaisopistoissa, kansanopistoissa ja työväenopistoissa. Tutkintoon johtavaa opetusta japanin kielessä tarjoavat Helsingin yliopisto ja Fria Kristliga Folkhögskolan Vaasassa (Dalarna University). Lisäksi japania voi opiskella monessa muussa yliopistossa.
Japanese is taught around Finland in many Senior High Schools, Adult Education Centers and Culture Centers. Teaching in Japanese language aiming at an academic degree is offered by University of Helsinki and Dalarna University via Fria Kristliga Folkhögskolan in Vasa.

Lista Japania opettavista oppilaitoksista Suomessa - List of institutions teaching Japanese in Finland

JLPT Japanin kielen taitotasokoe – Japanese Language Proficiency Test

Japanin kielen taitotasokoe (JLPT) on japania vieraana kielenä opiskeleville järjestettävä japanin kielen koe. Koe järjestetään Japanissa ja monissa paikoissa ympäri maailmaa kerran tai kaksi kertaa vuodessa. JLPT on isoin japanin taitotasokoe maailmassa.
Japan Foundation järjestää kokeen ympäri maailmaa. Suomessa järjestämisestä vastaa Japanin kielen ja kulttuurin opettajain yhdistyksen (JOY) muodostama JLPT kokeen järjestyskomitea yhdessä Japanin Suomen-suurlähetystön kanssa. Koe järjestetään vuosittain joulukuussa.
 
JLPT-ilmoittautumisohjeet
JLPT viralliset sivut
 
Japanese Language Proficiency Test (JLPT) is a test measuring Japanese language skills of people studying Japanese as a foreign language. The JLPT is organized once or twice a year in Japan and all over the world. It is the largest Japanese language test worldwide.
Japan Foundation organizes the test around the world. In Finland the JLPT is organized by Test Administrative Committee formed by Japanese Language and Culture Teacher’s Association in Finland (JOY) together with the Embassy of Japan in Finland. The JLPT test is conducted once a year in December.

 
JLPT Application Guidelines in Finland
JLPT Official page